WELCOME!!!

This blog is for my family and for my martial arts friends. This is also for families who loves bonding and having a good time with their children while doing something fun and sometimes crazy stuffs.

WARNING about our videos (located on your right): We train in the traditional way and our practice vids may be a bit hard or rough to many. If you are following the "modern way or art", we are just following our tradition and have no quarrel with yours... Many thanks and ENJOY!!!


For my brothers in the military: Hapi-knifi

Taken last year nung wala kaming magawa, hahaha! Nagagamit na ni Jr. yung mga naituro kong techs against me, hahaha! Mapapansin ninyo na effective nagagamit ni Jr. yung tinuro ko sa inyong military-quick choke technique at bagsak kaagad ako :) Heto ang paborito naming pas-time nung mga seniors ko dati sa bundok. Kasing idad din ako ni Jr. nung mga araw na iyon. Gamit namin nuon ay bayonet ng M16 kaya ang dami kong peklat... kaya thank you sa Sebo de Macho, HAHAHA!!! PS: Kailangan ko ng mag girdle dahil laki na ng tiyan ko... BWAHAHAHA!!!

No comments:

Post a Comment